Na avstrijskem Štajerskem testirajo električne vetrnice za boj proti pozebi

Vedno pogostejše izredne vremenske razmere vsakoletno povzročajo obilico preglavic in škode kmetovalcem po vsem svetu. Tudi pri naših severnih sosedih ni nič drugače, saj so zaradi spomladanske pozebe pri pridelavi jabolk v letu 2016 ostali brez 80 % pridelka, v…

Prihodnost kmetijstva: trendi in izzivi

Vedno več je govora, kako in na kakšen način bomo morali v prihodnosti pridelovati hrano, če bomo želeli ohraniti naravne vire, biodiverziteto in živeti v čistem okolju. FAO poročilo osvetljuje izzive, s katerimi se trenutno sooča pridelovalno/predelovalna panoga in s…