Razno / Mix

Pralni stroj za oblačila in zelenjavo

Kitajski kmet je na podjetje Haier Electronics poslal pritožbo, češ, da se na njegovem pralnem stroju nenavadno pogosto zamaši odtočna cev.  Ko je podjetje na kraj poslalo svojega serviserja, je ta ugotovil, da kmet pralnega stroja ne uporablja samo za…

Osnove spektrometrije

Ker je svetloba (naravna in umetna) v vrtnarski pridelavi zelo pomemben dejavik, je dobro, da znamo ločiti osnovne stvari. Kot vemo se barv dejansko ne da videti, ampak je to učinek svetlobe – odboj od določenega predmeta. Zaradi tega je…

Najtežja ameriška borovnica

Podjetje OZblu je uspelo postaviti Guinnessov svetovni rekord za najtežjo in največjo ameriško borovnico. Ena sama borovnica je tehtala neverjetnih 12,39 g. V podjetju pravijo, da je tovrsten rekord rezultat njihovih stalnih prizadevanj po žlahtnjenju novih sort, ki bi naj…

FAO: Odzivnost pridelka na vodo

Na podlagi odkrivanja znanstvenega razumevanja in tehnološkega napredka, doseženega v zadnjih nekaj desetletjih, zanašanja na pridobljeno znanje in izkušnje znanstvenih ustanov, je FAO že leta 2012 objavil zelo kvalitetno publikacijo, ki govori o pomenu vode in namakanja ter odzivu pridelka…

Prihodnost kmetijstva: trendi in izzivi

Vedno več je govora, kako in na kakšen način bomo morali v prihodnosti pridelovati hrano, če bomo želeli ohraniti naravne vire, biodiverziteto in živeti v čistem okolju. FAO poročilo osvetljuje izzive, s katerimi se trenutno sooča pridelovalno/predelovalna panoga in s…

Primerjava LED in HPS-luči

Na internetu je mogoče najti ogromno študij, člankov in raziskav na temo primerjave LED in HPS-luči. Prav tako je ogromno različnih mnenj, nekateri so bolj za HPS, spet drugi bolj za LED-luči. Osebno menim, da je prihodnost zagotovo v LED-lučeh, je…

“Ročno” premikanje kamionske prikolice

Nizozemsko podjetje Verhagen Leiden je razvilo ročni viličar, s katerim je možno premikati kamionske prikolice. Z njihovim XXL-ročnim viličarjem je možno premikati kamionske prikolice do skupne teže 20 t. Tovrstni ročni viličar je lahko zelo uporaben predvsem na manjših parkiriščih, kjer je…