Prihodnost kmetijstva: trendi in izzivi

Vedno več je govora, kako in na kakšen način bomo morali v prihodnosti pridelovati hrano, če bomo želeli ohraniti naravne vire, biodiverziteto in živeti v čistem okolju. FAO poročilo osvetljuje izzive, s katerimi se trenutno sooča pridelovalno/predelovalna panoga in s…

Primerjava LED in HPS-luči

Na internetu je mogoče najti ogromno študij, člankov in raziskav na temo primerjave LED in HPS-luči. Prav tako je ogromno različnih mnenj, nekateri so bolj za HPS, spet drugi bolj za LED-luči. Osebno menim, da je prihodnost zagotovo v LED-lučeh, je…

“Ročno” premikanje kamionske prikolice

Nizozemsko podjetje Verhagen Leiden je razvilo ročni viličar, s katerim je možno premikati kamionske prikolice. Z njihovim XXL-ročnim viličarjem je možno premikati kamionske prikolice do skupne teže 20 t. Tovrstni ročni viličar je lahko zelo uporaben predvsem na manjših parkiriščih, kjer je…