Vertikalna pridelava riža

S Kitajske prihajajo vzpodbudne novice, ki govorijo o tem, da je mogoča pridelava riža v kontroliranih/zavarovanih pogojih. Zadnja raziskava izvedena na Inštitutu za urbano kmetijstvo na Kitajski akademiji za kmetijstvo s tega področja ne razkriva le tehnične možnosti pridelave riža v vertikalnih gojitvenih sistemih, ampak izpostavlja, da je mogoče prepoloviti čas gojenja iz 120 dni na vsega 63. To pomeni, da imamo lahko v vertikalnih gojitvenih sistemih 6 žetev/leto.

Seveda je za tovrstno kontrolirano in vertikalno pridelavo primeren le manjši in posebej za ta namen žlahtnjen riž in ne tisti običajni, ki ga gojijo na zunanjih riževih poljih. Poskus je bil izveden v t. i. tovarni zelenjave, kjer so običajne svetlobne pogoje nadomestili z naprednimi LED-lučmi, ki so v različnih rastnih fazah zagotavljale specifično prilagojene svetlobne pogoje (nm). Prav tako so bila v določenih rastnih pogojih dovajana različna in najbolj optimalna rastlinska makro in mikro hranila (dognojevalni recepti). Seveda pa ni šlo brez upravljanja optimalne temperature, vlage in ogljikovega dioksida ozračja (mikroklima).

Izmed šestih obravnavanih sort sta dve omogočili pridelavo riža v 63 dneh,  druge sorte pa v daljšem času. Izračunan končni pridelek riža je znašal 9,78 t/ha. Študijo zaključujejo z optimizmom, saj so dokazali bistveno možnost skrajšanja pridelovalnega ciklusa riža in povečanje učinkovitosti pridelave.

Trenutno bodo ta pridelovalni model/način uporabljali predvsem za žlahtnjenje novih sort riža, v prihodnosti pa lahko pričakujemo tudi komercializacijo tovrstnih tovarn za konzumno pridelavo riža. Za enkrat pa ni nič znanega glede lastne cene končnega pridelka.

 

LP, Blaž