Uporaba odpadnega paradižnika za gradnjo hiše

Na Danskem so zgradili prvi prototip oz. vzorčni primer hiše, za katero so kot osnovne materiale uporabili ostanke iz kmetijske pridelave, kot so: stebla paradižnikov, ki so prej rasli v rastlinjaku, morske alge, odpadno travo in odpadno steklo. V običajnih praksah se navedeni kmetijski ostanki (brez stekla) uporabljajo kot energetska surovina v bioplinarnah ali kot materiali za kompost. To t. i. trajnostno hišo oz. stanovanjski objekt so postavili v danskem mestu Middlefrat v okviru največje gradbene razstave na Danskem. Omenjene kmetijske odpadke so najprej primerno obdelali, nato pa so jih stisnili v plošče, ki so jih uporabili za gradnjo prototipne hiše. Plošče imajo enake lastnosti kot dejanski les, analiza na tamkajšnjem inštitutu pa je pokazala, da so te plošče iz odpadnih kmetijskih produktov še nekoliko trajnejše od tipičnih gradbenih materialov.

Prototip hiše je postal resničen ob složnem sodelovanju 40 partnerjev, ki so skozi celoten projekt in mnogo idejnih faz razvili končni izdelek z moderno arhitekturo in zelo dobro kvaliteto zraka v zaprtih prostorih prototipne hiše. Za več podrobnejših informacij pa povezava na vir današnjega bloga. Iz tega primera se vidi, da je v slogi, povezovanju in interdisciplinarnosti ključ do uspeha.

 

Vir: KLIK

LP, Blaž