Uporaba straniščne vode za gojenje zelenjave

Za namen namakanja velikih površin kmetijskih zemljišč bi naj do konca tega leta v zvezni državi Kalifornija pričeli uporabljati vso straniščno in drugo odpadno vodo.

Kot sem že pisal v svojih blogih, se Kalifornija sooča z veliko vremensko problematiko suše in to že kar nekaj časa, zaradi tega je propadlo kar nekaj kmetij, prav tako se je zmanjšala domača pridelava svežega sadja in zelenjave. Tamkajšnji župan je lokalnim kmetom povedal, da dokler bodo uživali v prhanju in WC-jih s sistemom odplakovanja, jim še lahko zagotovi potrebno vodo za namakanje, ko pa bodo tudi to izrabili, pa bo za namakanje potrebno poiskati druge vodne vire.

Objekt za obdelavo/predelavo odpadnih vod bo zbiral vodo iz stranišč, pralnih strojev, kopalnic in jo predeloval v t. i. sivo vodo, ki ni najbolj primerna za pitje, je pa dovolj čista in ne vsebuje trdnih delcev, da se jo lahko uporablja v kmetijske namene, se pravi za namakanje rastlin. Do leta 2018 načrtujejo izgradnjo primarnih in sekundarnih vodov, da bodo s to (predelano) vodo lahko namakali 30600 ha kmetijskih zemljišč.

Trend ponovne uporabe vode se v sodobnih državah že zelo uveljavlja, z novimi tehnologijami lahko na eni strani zmanjšamo porabo vode za namakanje gojenih rastlin, po drugi strani pa lahko s sodobnimi tehnologijami vodo, ki bi jo sicer zavrgli in bi predstavljala okoljski problem, ponovno uporabimo in to večkrat. Upam, da bomo v podobni smeri začeli razmišljati tudi mi in da s pitno vodo ne bomo več splakovali stranišč.

 

Vir: KLIK

LP, Blaž