Traktorsko nanašanje plenilski pršic v nasade jagod

Priznano Nizozemsko podjetje Koppert razvija sistem za lažje in hitrejše nanašanje naravnih sovražnikov v nasade jagod, naprava bo lahko nameščena kar na traktor in bo primerna za večje nasade jagod (nad 4 ha). Naprava se imenuje Rotabug-T in se sestoji iz vrtečih diskov, ki hitro in enakomerno nanesejo naravne sovražnike po površini. Praktični poskusi se trenutno izvajajo v Veliki Britaniji. Možno pa bo aplicirati plenilske pršice:

Plenilska pršica (Phytoseiulus persimilis) – V rastlinjakih se že v več državah Evrope zatira navadna pršica s pomočjo plenilske vrste Phytoseiulus persimilis, ki izsesava ličinke in odrasle osebke. Plenilska pršica je rdeče barve malo večja od navadne in zelo gibljiva. Samica odloži 40-60 jajčec. Izlegle pršice po 7 dneh pokončajo 20 ličink oz. jajčec navadne pršice. Plenilka se namnožuje v posebej prirejenih laboratorijih ter se ciljno vnaša na začetku napada navadne pršice. V prostoru mora biti tedaj 60-85% vlaga da plenilka preživi. Za toploto ni tako zahtevna, preživi tudi pri 7° C vendar pa je optimalna temperatura za razvoj 20 do 27° C. Razmerje med plenilko in pršico mora biti vsaj 1:10. Vnos se po potrebi ponavlja. Brez plena pa po zatrtju škodljivca plenilke živi največ še 2-3 tedne.

Plenilska pršica (Amblyseius cucumeris) – Se uporablja samostojno ali pa v kombinaciji s P. persimilisza za biotično zatiranje navadne pršiceImago meri okoli 0,5 mm, je svetlo roza do rdeče rjave barve. Pršice so zelo gibčne. Samica odloži dnevno 1,9 jajčeca, skupaj med celo ovipozicijo pa 53 jajčec. Izležejo se ličinke, sledita dva nimfalna stadija in odrasla žival. Prehranjujejo in gibljejo se od prvega nimfalnega stadija dalje. V enem dnevu ena živalca izsesa do 3 resarjeve ličinke. Od jajčeca do imaga se pri 25º C razvija od 8 do 9 dni. Temperaturni optimum je 25º C, aktivira pa se šele nad 18º C. Optimalna vlaga je 65 %. Celo njeno življenje traja do 25 dni. Krajši čas preživi pršica brez živalske hrane, tedaj se hrani s polenom. Pleni še pršice prelke in mehkokožne pršice.

Video prve verzije:

httpss://www.youtube.com/watch?v=GVBvGnAHQwk

Slika verzije na traktorskem priključku:

 

Rotabug-T

Tudi na biološkem zatiranju so stvari zelo zanimive in se razvijajo.

LP, Blaž