Test dveh pletvenih robotov za uporabo v vrtnarstvu

Tema današnjega bloga je test dveh avtonomnih robotov glede učinkovitosti detekcije in odstranjevanje plevela v posevkih korenčka in čebule.

 

Slika 1: Odd.Bott Quirky

 

Da bi ugotovili, kako učinkovita sta dva prototipa robota za detekcijo in odstranjevanja plevela v praksi so na zahtevo Nizozemskega nacionalnega terenskega laboratorija za natančno kmetovanje (NPPL) pri Nizozemski kmetiji prihodnosti izvedli prvo terensko testiranje (poskus). Naj povem, da je ta t.i. kmetija prihodnosti del Wageningen University & Research (WUR), teste pa je opravil raziskovalec Kees Meesters prav tako iz WURa.

Test so opravili z robotoma:

 

Slika 2: Ekobot

 

Nastavitve in postopek izvedbe testiranja

Oba proizvajalca sta imela možnost, da si vrsto posevka izbereta po lastni izbiri, prav tako so jim raziskovalci omogočili, da pred začetkom testa sami opravijo vse (pre)nastavitve svoje tehnologije (robota) na najboljši možni način. Robot – Ekobot je prvi poskus opravil pri čebuli, posajeni na gredice, Odd.Bot pa pri korenju, prav tako posejanem na gredice. Testna območja so bila točno odmerjena (vsa enako), na katerih je raziskovalec Kees Meesters  pred samo izvedbo preštel in zabeležil vsak naravno prisoten plevel (vsako rastlino, ki ni bila gojeni pridelek). Detektirani pleveli so se razlikovali po velikosti (širina in višina) in lokaciji, nekateri so bili blizu pridelka, drugi bolj narazen. Testiranje so izvedli v treh ponovitvah. Hitrosti vožnje obeh testiranih robotov pri tem poskusu niso bile relevantne/pomembne in zato niso bile določene ali izmerjene. Rezultati preskusov so izraženi kot odstotki števila odstranjenih plevelov v primerjavi s številom plevelov, prisotnih pred preskusi.

Spodnja tabela prikazuje posamezne rezultate ter povprečne ocene. Posamezni rezultati se precej razlikujejo: Robot Ekobot WEAI je odstranil med 30,8 % in 64,5 % plevela, robot Odd.Bot Quirky pa med 33,3 % in 81,4 %. V povprečju je Ekobot dosegel 47,1 %, Odd.Bot pa 64,2 % učinkovitost odstranjevanja plevelov. Statistično ni bistvene razlike med rezultati obeh robotov. Nobeden od njiju ni poškodoval pridelka, kar je zelo pozitivno. Splošno bi glede na rezultate testa lahko rekli, da so roboti za detekcijo in odstranjevanje plevela zmožni zaznati in odstraniti 55,7 % plevela.

 

Tabela 1: Rezultati testa

Znamka Učinkovitost v testnem polju 1 (%) Učinkovitost v testnem polju 2 (%) Učinkovitost v testnem polju 3 (%) Povprečna učinkovitost (%) Standardna napaka (%)
Ekobot 64,5% 46,2% 30,8% 47,1% 9,8%
Odd.Bot 81,4% 33,3% 77,8% 64,2% 15,5%
Skupno povprečje (%) 55,7%

Kot vidimo robotika in nova tehnologija na tem področju zelo napreduje in kot kaže bodo komercialni roboti hitro lahko dosegali dobre retultate pri nekemičnem odstranjevanju plevelov na njihav. Vseeno pa se bomo za implementacijo in dobro rokoavanje, ter pozanavanje te tehnologije/tehnike do popolne uporabe morali vsi zelo izobraziti, prilagoditi in spremeniti svoje dosedanje navade na praktično vseh področjih proizvodnje hrane (kmetijstva).

 

LP, Blaž