Svet EU za okolje tudi o omejitvah / prepovedi pridelave GSO

Svet EU za okolje je na današnjem zasedanju potrdil politični dogovor glede t. i. GSO direktive, ki državam članicam daje možnost prepovedati ali omejiti pridelavo gensko spremenjenih organizmov na svojem ozemlju. To besedilo bo podlaga za nadaljnja pogajanja z Evropskim parlamentom, saj se direktiva sprejema po postopku soodločanja. V nadaljevanju zasedanja je tekla razprava tudi o zakonodajnem svežnju »Čist zrak za Evropo«, ki opredeljuje ukrepe za nove cilje glede kakovosti zraka do leta 2030 ter o podnebno-energetskem okviru EU do leta 2030. Brez razprave so bili potrjeni tudi sklepi Sveta glede Konvencije o biotski raznovrstnosti.

GSO

Upam, da bo RS v tem primeru (GSO in čist zrak za Evropo) sprejela ukrepe, ki bodo koristili vsem državljanom in bodo brez političnega pridiha. Ter, da na območju RS ne bo dovoljeno gojenje GSO

Celotna novica je dostopna TUKAJ

LP, Blaž