Strojno pobiranje jabolk

Pet francoskih sadjarjev uporabljajo lastno izdelan ogromen obrnjen dežnik za pobiranje industrijskih jabolk. Tako je možno strojno obiranje jabolk iz travniških oz. visokodebelnih nasadov v hribovitem delu Normandije  (Pays d’Auge). Naprava ima premer širine 8 metrov in zmogljivost pobiranja jabolk 2 t/uro oz. eno drevo/min. V prihodnosti želijo izboljšati stroj v tej meri, da bi ga lahko uporabljali za pobiranje konzumnih jabolk.

Viri:

LINK1

LINK2