Stanje prehranske negotovosti – Svetovno poročilo

Na spodnji povezavi si lahko prenesete poročilo o pregledu napredka glede prehranske negotovosti. Poročilo vsebuje informacije od leta 1990 dalje tako za regije, kakor tudi za celoten svet.

Poročilo 2015 ocenjuje ne samo že doseženi napredek, ampak tudi opredeljuje preostale težave, ter daje napotke, na katerih področjih bomo morali graditi še v prihodnje, če želimo odpraviti svetovno lakoto.

POVEZAVA

LP,

Blaž