Samozadostna vas rastlinjakov

Do leta 2050 bo na Zemlji živelo skoraj 10 milijard ljudi, kar zahteva nujno potrebo po regenerativnem konceptu stanovanj ali hiš in izboljšanem razvoju bivalne skupnosti, kot jo poznamo danes. Vedno bolj dragocena voda, zdravi vir hrane in redke njive so v tem trenutku ena od žgočih globalnih vprašanj, ki jih je potrebno obravnavati danes, če želimo jutri kvalitetno živeti.

ras1

V naslednjih 30-letih se bo obseg t. i. ambicioznega razreda (srednji razred) ljudi povečal na 4 milijarde, kar bo ustvarilo veliko povpraševanje po integriranih modelih novodobnih sosesk, pri katerih je v osnovni koncept integrirana samozadostna pridelava visoko donosne ekološko-brezpesticidne hrane.

ras2

Eno od teh rešitev je moč videti že danes. Kdo drug kot Nizozemci, pa si upajo to tudi predstaviti in začeti s prvimi koraki k uresničitvi projekta.

Rešitev za prihodnje generacije in novodobne soseske, po predstavitvi ReGen Villages, so soseske, ki niso priključene na elektro omrežje, saj si same iz obnovljivih virov proizvedejo dovolj električne in toplotne energije. Seveda pa na ta način (zeleni oz. trajnostni) upravljajo tudi z vodo, kar vpliva na zmanjšanje obremenitev lokalnih kot tudi nacionalnih voda. Preko proizvodnje električne in toplotne energije ter hrane bodo stanovalci svoje proizvedene viške (elektrika, toplota, hrana) prodajali preko skupne platforme, kar jim bo omogočilo hitrejše poplačilo kredita. Vsekakor pa bodo te nove soseske in objekti bolj ekološki in varčni kot sedanji.

ras3

V naslednjem letu bi naj ReGen Villages zgradil prvih 25 domov oz. del te novodobne soseske, ki bo izgledala kot nekakšna vas rastlinjakov. Zadevo bom budno spremljal in vas sproti obveščal o nadaljevanju projekta.

httpss://www.youtube.com/watch?v=V284JWPrPqU

Vir: KLIK

LP, Blaž