Robotski sistem ugotovi propadanje rastlin veliko prej kot človek

Do takrat ko ljudje opazimo znake »hiranja« rastlin je po navadi za same rastline že prepozno, saj jih škodljivci ali bolezni v veliki meri napadejo zelo močno, tako da jih moramo rastline pred propadom zavarovati z različnimi fitofarmacevtskimi pripravki (aktivnimi snovi) ali s kombinacij večih.

1 2

Robotski sistem Prospera preko mrežnih kamer in različni senzorjev, ki so prav tako povezani v eno aplikacijo skuša napad bolezni ali škodljivca na gojeni rastlini ugotoviti veliko prej, kot je to zmožen človek. Preko namenske aplikacije pridelovalca opozori, kdaj in kje je rastlina napadena. Tovrstno napovedovanje pojava bolezni in škodljivcev je v kmetijski panogi relativno nov pojem in se ga bodo morali pridelovalci šele dobra navaditi.

4

Do sedaj so v večini primerih svoje gojene rastline preventivno »zdravili« le na podlagi instinkta. Je pa res, da se ta del (uporaba instinkta) čedalje manj uporablja v širšem kontekstu kmetijske pridelave predvsem zaradi enostavnega dejstva; da je to pač v tem času predrago. Izdelki kot je Prospera bodo v bližnji prihodnosti veliko prisotni pri vsakodnevnem delu pridelovalcev, tehnologov, delovodji in vseh drugih, ki se s kmetijstvom preživljajo.

5

Zbiranje, arhiviranje in pravilna interpretacija dobljenih podatkov je že sedaj poglavitnega pomena, saj je le tako možno dosegati maksimalne pridelke (dobičke) ob minimalnih proizvodnih inputih. Prospera je zmožna zbiranja velike količine podatkov, ki vključujejo povezavo s problemi pri škodljivcih, bolezni, hranili, namakanjem in mikroklie.

Vir: KLIK

LP, Blaž