Priročnik uporabe CO2 v zaprtih prostorih

Pod vplivom sončne svetlobe rastline preko fotosinteze iz vode in CO2 sintetizirajo ogljikove hidrate, obenem pa se sprošča kisik (6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2)

S tem procesom nastaja potrebna energija za rast rastlin, ki vstopa v prehransko verigo žţivali, bakterij in ljudi. Obenem se sončna energija skladišči v rastlinskem tkivu.

Na spodnji povezavi je dosegljiv zanimiv iz zelo uporaben priročnik pravile in najbolj učinkovite uporabe CO2 v zaprtih prostorih (plastenjaki, steklenjaki).

POVEZAVA 1

POVEZAVA 2

 

LP,

Blaž