Pridelovanje mesa na Marsu

Podjetje Aleph Farms, ki prideluje kakovostne zrezke iz celic, ki niso gensko spremenjene ali izolirane od žive živali, namerava narediti še drznejši korak naprej k pospeševanju proizvodnje nezemeljske hrane, ki je še vedno ena od glavnih problemov za dolgoročne vesoljske misije. Podjetje napoveduje zagon programa ‘Aleph Zero’. S tem projektom želijo pospešiti svojo vizijo izboljšanja preskrbe (pridelavo svežega kakovostnega mesa) s hrano kjer koli, neodvisno od podnebnih sprememb in razpoložljivosti lokalnih naravnih virov. Sama besedna zveza Aleph Zero predstavlja matematični simbol najmanjšega neskončnega števila. Izraz prav tako predstavlja tudi vizijo podjetja za proizvodnjo mesa s skoraj nič naravnimi viri.

Njihova glavna vizija je osredotočena na uvajanje novih, tehnološko naprednih in živalsko manj (ali nič) obremenjujočih zmogljivosti  in proizvodnjo svežega, kakovostnega mesa tudi v najbolj nehvaležnih/surovih in oddaljenih nezemeljskih okoljih, kot je vesolje.

Za realizacijo svoje vizije ima podjetje Aleph Farms že vzpostavljena strateška partnerstva s tehnološkimi podjetji in vesoljskimi agencijami, kjer z dolgoročnimi raziskovalnimi pogodbami zagotavljajo vključevanje njihovih inovacij v vodilne vesoljske programe. Ti programi bodo maksimalno izkoristili poglobljene izkušnje in znanje podjetja o celični biologiji, tkivnem inženirstvu in znanosti o živilih. Znanja in izkušnje, ki si jih bo podjetje pridobilo v vesolju, bodo sčasoma s pridom izkoriščali tudi na zemeljskih območjih.

Program podjetje Aleph Farms (Aleph Zero) sledi uspehu prvega poskusa v proizvodnji mesa na mednarodni vesoljski postaji pred letom dni, ki so ga uspešno izvedli v sodelovanju s podjetjem 3D Bioprinting Solutions. Ta dokaz o delujočem konceptu pomeni zgodovinski mejnik v trajnostni pridelavi hrane. Pozitivni rezultati te raziskave so povzročili povečanje nove zmogljivosti za gojenje pravega mesa neposredno iz različnih vrst kravjih celic, pod mikro gravitacijo in daleč od naravnih virov. Omejitve pri raziskavah gojenja mesa v vesolju jih silijo, da učinkovitost procesa proizvodnje mesa povečajo na višje trajnostne standarde.

S pomočjo rezultatov raziskav gojenja mesa v vesolju in tudi drugih raziskav bo podjetje pridobilo praktične izkušnje, kako in na kakšen način pridelati visoko kakovostno, okusno meso lokalno, kjer ljudje živijo in ga uživajo, to pomeni tudi v najbolj oddaljenih krajih na Zemlji, kot sta npr. Sahara ali Antarktika. Skratka še en novodoben, tehnološko zahteven in živalsko neobremenjujoč sistem pridelave hrane, s katerim se bomo vsekakor srečali v (bližnji) prihodnosti.

 

LP, Blaž