Poskus – kako rastline rastejo brez gravitacije

Raziskovalci Japonske vesoljske agencije nameravajo preučevati, kako rastline zaznavajo smer rasti v vesolju, kjer ni gravitacijskih sil oz. so te zelo šibke. Z raziskavo bodo pričeli, ko bo na ISS (Mednarodna vesoljska postaja) prispele prve rastline rastline oz. semena namenjene za to raziskavo (enkrat v letu 2015). Pozitivni rezultati študije bi prinesel nova spoznanja glede gojenja rastlin v vesolju in povečanje njihovega pridelka, kar je zelo pomembno za nadaljnje vesoljske misije, saj je prevoz hrane na enoto (kg) zelo drag.

V raziskavi bodo preučevali različne celične procese v eni od najbolj preučevanih rastlin t.j. Navadni repnjakovec (Arabidopsis thaliana) prva rastlina, ki so ji določili genomsko zaporedje in modelna laboratorijska rastlina. Ta rastlina je zelo praktična za delo predvsem s stališča, primerne velikosti (ni pevelika), se dokaj hitro razvije in ima veliko število semen, kljub sorazmerno majhnemu genom pa deluje zelo podobno kot ostale rastline. To natančno poznavanje rastline znanstvenikom omogoča, da zlahka prepoznajo spremembe, ki se pojavijo kot posledica prilagajanja mikrogravitaciji oz. negravitacijskim silam.

rastlina na ISS-ju

Raziskovalci upajo, da bodo s pomočjo te raziskave prišli tudi do nekaterih rezultatov in novih spoznanj na medicinskem področju in pridobili boljše razumevanje mehanizmov bolezni, ki pesti astronavte ob daljšem izpostavljanju negravitacijskim silam (osteoporoza in zmanjšanje/izguba mišic).

V študiji bodo znanstveniki preučiti, ali mehanizem, ki določajo smer rasti rastline (»senzor gravitacije«) odvisen od gravitacijskih sil ali česa drugega. Analizirali/spremljali, bodo tudi koncentracijo kalcija v celicah rastlin, ki so prvotno gojene v mikrogravitaciji in pozneje izpostavljene 1g okolju ali gravitaciji podobni tisti na Zemlji. Do sedaj je znano, da se koncentracija kalcija v rastlinah spreminja glede na temperaturo in dotik ter prilagoditev na smer zemeljske gravitacije.

Hitoshi Tatsumi, glavni raziskovalec raziskav rastlin na področju t.i. Gravity Sensing in izredni profesor na Univerzi Nagoya v Nagoji, Japonska, trdi, da rastline, gojene v vesolju nimajo »izkušenj« z gravitacijo in morda ne bodo sposobne razviti gravitacijskih mehanizmov, ki se lahko odzivajo na specifične spremembe smeri in jakosti gravitacije. Če profesorjeva hipoteza drži, in bo mogoče spremeniti rastlinske gravitacijske mehanizme na Zemlji, bo možno gojiti rastline za prehrano ljudi na prihodnjih vesoljskih misijah ali pa tudi na drugih planetih.

Vir: KILK

LP,

Blaž