Pametne značke v kmetijstvu

Pametne značke v kmetijstvu omogočajo preko RFID tehnologije beleženje fizikalnih in kemijskih parametrov. Sestavljajo jih integrirano vezje, senzorji ter antena za prenos podatkov. Lani smo pričeli testirati prototipe značk nameščene na drevesa jablan; značke so opremljene s senzorji vlage, svetlobe, temperature in omogočajo kontinuirano zajemanje podatkov v obdobju merjenja. Z meritvami smo ugotovili natančnost merjenja podatkov, obnašanje značk in senzorjev v različnih vremenskih razmerah, ugotavljali zmogljivost brezžičnega prenosa podatkov ter vzdržljivost baterij. Namen pametnih značk  v kmetijstvu je razvoj in umerjanje novih vezij miročipov in senzorjev, ki bodo optimirani za potrebe napovedovanja optimalnih rokov obiranja v različnih kmetijskih panogah. V praksi bodo podatki pocenili spremljanje mikroklimatskih razmer, potrebnih za napovedovanje razvoja bolezni in škodljivcev, s čimer racionaliziramo uporabo fitofarmacevtskih sredstev in odločimo o optimalnem roku obiranja.

Primer uporabe v sadjarstvu 

Pametne značke nameščene v nasadu (3-4/ha) spremljajo mikroklimatske pogoje. Pridelovalec ima svoje nasade na različnih lokacijah, ki so med seboj oddaljeni tudi več kot 15 km. Mikroklimatske razlike, ki nastanejo v tako oddaljenih nasadih, so lahko zaradi geografskih in talnih značilnosti ogromne. Danes se na te razlike ne daje posebnih pozornosti, ker je spremljanje mikroklimatskih pogojev predrago.
Z uporabo pametnih značk v sadjarstvu, poljedelstvu, vrtnarstvu, vinogradništvu, hmeljarstvu itd. je spremljanje teh parametrov dostopno vsem. Zaradi real-time podatkov, ki jih dobimo preko pametnih značk in jih obdelamo z metodami strojnega učenja in s primernimi algoritmi, bo odločitev o uporabi FFS postala lažja in bolj racionalna. Spletna aplikacija bo omogočala preko računalnika ali pametnega telefona pregled mikroklimatskih pogojev obdelovalnih površin kadar koli in kjer koli.

Tako bo mogoče, da se namesto vseh obdelovalnih površin poškropijo samo tiste, v katerih so pogoji za pojav bolezni in škodljivcev res optimalni. Na ostalih površinah pa zatiranja bolezni ali škodljivcev ne bo potrebno izvajati.

Cilji uporabe pametnih značk so:

  • privarčevanje pri času in denarju (zaradi manj dela),
  • pozitivnejši okoljevarstveni vidik (manj škodljivih vplivov na okolje)
  • kvalitetnejši končni produkti (plodovi), ki bodo zaradi manjše uporabe FFS bodo bolj zdravi.