Na svetu več obdelovalne zemlje kot smo predvidevali

Po novi ameriški oceni razpoložljive svetovne obdelovalne zemlje, bi naj na svetu imeli kar 15–20 % več obdelovalne zemlje (njiv), kot smo/so do sedaj mislili.

Največ obdelovalne zemlje bi naj po podatkih nove študije imeli v Indiji in ne v ZDA, kot je veljalo prej. Tako bi naj skupno na našem planetu imeli na razpolago 1,87 milijarde hektarjev zemljišč primernih za pridelavo hrane, kar kot že prej omenjeno znaša 15–20 % več, kot so predvidevali pred raziskavo. Glede na izdano karto obdelovalnih površin, ki so jo pred nekaj dnevi izdale USGS, je povečanje obdelovalne zemlje posledica bolj natančne ocene območij, ki so so bila v preteklosti napačno preslikana ali pa so se nekako izmuznila štetju/obdelavi.

Podatki ameriške geološke raziskave kažejo, da je Indija tista država, ki ima največ kmetijskih obdelovalnih površin (179,8 mio ha), sledi ji ZDA (167,8 mio ha), na tretjem mestu pa je Kitajska (165,2 mio ha). Rusija zaseda 4. mesto po deležu svetovnih površin, ki so lahko namenjene za kmetijsko pridelavo. Južna Azija in Evropa sta v tej raziskavi označeni kot kmetijski prestolnici sveta, saj zemljišča, na katerih je možno pridelovanje hrane (kmetijska zemljišča), v nekaterih državah predstavljajo rekordnih 80 % od vseh skupnih zemljišč. Za primerjavo: v ZDA in na Kitajskem je le 1/5 celotne površine (zemljišč) primernih za pridelovanje hrane, saj so ostale površine zaradi različnih stvari (puščave, mraz, skalovje …) za pridelavo hrane neprimerne.

 

V raziskavi USGS so za nove pridobljene podatke in izračune uporabljali satelitske slike našega planeta in uporabo natančnejše analitike za procesiranje velikih količin podatkov. V raziskavo je bila vključena tudi NASA, ki je zagotovila potrebne visokoresolucijske podatke o obdelovalnih zemljiščih in rabi voda.

Na žalost pa kljub dejstvu in splošnemu vedenju, da je kmetijskih površin dovolj in da lahko z novimi tehnologijami na sodoben in naravi prijaznejši način pridelamo na enoto površine veliko več hrane kot v preteklosti, nedavno poročilo Združenih narodov poudarja, da se je število ljudi, ki vsakodnevno trpijo zaradi lakote v lanskem letu izrazito povečalo. Če boste poročilo podrobneje prebrali, boste ugotovili, da je bila rast števila lačnih ljudi lani največja v zadnjem stoletju!!! Seveda je lakota pogojena zskonflikti v državah in podnebnimi spremembami, ki še toliko bolj omejujejo dostop do hrane in njene pridelave. Glede na zelo hitro in velikansko rast prebivalstva (predvsem v bolj revnih delih sveta) pa bomo kljub dejstvu, da so nas Američeni razsvetlili s podatkom, da imamo na svetu 15–20 % več obdelovalne zemlje,  v naslednjih desetletjih naš planet vseeno postavli na veliko preizkušnjo, kako prehraniti vso človeško populacijo.

 

Vir: KLIK

LP, Blaž