Modra svetloba povečuje prehransko pomembne metabolite v rastlinah

 

Svetloba je eden izmed najpomembnejših okoljskih dražljajev, ki vplivajo na rast in razvoj rastlin. Rastline so razvile specializirane pigmento-proteinske komplekse, pogosto označene kot fotoreceptorji, s katerimi zaznavajo svetlobno energijo, ki jo potrebujejo za fotosintetske procese. Rastlina preko fotoreceptorjev reagira tudi na spremembo v kakovosti in količini svetlobe v danem trenutku.

uv-color-spectrum

Modra svetloba lahko deluje kot močan okoljski regulator fotoperiodizma, kloroplastnega gibanja in transportnih zmožnosti celičnih membran. Uporaba LED tehnologije dovajanja umetne osvetlitve v vrtnarstvu narašča, zaradi tega je toliko bolj pomembno, da poznamo ali raziskujemo vpliv določenih valovnih dolžin na rast in razvoj rastlin.

V spodnji raziskavi si lahko preberete odzive pomembnih rastlin na dovajanje različnih valovnih dolžin svetlobe.

https://hortsci.ashspublications.org/content/50/9/1285.abstract?etoc

LP,

Blaž