Leto 2021 je le začetek …

V letu 2019 smo nekateri že kar jasno videli, leto 2020 nam nam je jasno pokazalo, v letu 2021 pa se bo potrdilo … V svojih blogih veliko pišem o novih, novejših sodobnih in drugačnih praksah v kmetijstvu, predvsem v povezavi z drugačnim načinom pridelave hrane. Ta, drugačen način pridelave hrane, je včasih zelo futurističen ali nedosegljiv v drugih primerih pa je to tisto, kar nas čaka in se nekje že dogaja. Moj namen je širiti nove ideje in znanja v naš agroklimatski prostor in na tak način spodbuditi, da se tradicionalna panoga, kot kmetijstvo je, prerodi (časa nimamo veliko).

Skratka … V letu 2021 bo večini ljudi, ki se ukvarja s tradicionalnim kmetijstvom jasno, da so naše storitve, delo in predelava predrage in da produktivnost ni takšna, kot si jo želimo. Po mojem osebnem mnenju smo do tega prišli zato, ker v letu 2000 nismo začeli vlagati v novo znanje, nove tehnologije in ker naša politika že takrat ni uvidela, kaj so svetovni trendi sodobnega kmetijstva, kmeta, podeželja, mestnih ljudi in najpomembnejše sodobnega potrošnika.

Lahko vzamemo primer pridelave paradižnika, ki ga v Sloveniji pridelujemo v več tehnologijah, se pravi, na prostem, v tunelih, v plastenjakih in steklenjakih. Tehnologije pridelave so si zelo drugačne, ravno tako je zelo drugačen okoljskih odtis in lastna cena na enoto pridelava (€/kg), ki je zelo pomemben pokazatelj smiselnosti pridelave. Mislim, da je vsem jasno, kateri od naštetih gojitvenih modelov se od leta 2021 naprej najbolj splača.

Če na hitro povzamem danšanje razmišljanje, bi bilo nekako tako … delo naših rok je predrago, nujno moramo začeti vlagati v nova znanja, ki jih bomo lahko prodajali in na tak način k nam privabili investitorje, ki bodo v našem znanju, kompetencah in prihodnosti videli, da lahko pri nas preko našega znanja oplemenitijo svoj kapital. Na tak način bodo pridobili vsi, tudi majhni kmetje, okolje, potrošniki. Naša kmetijska panoga se mora razviti v sistem, v katerem bomo bolj zanimivi za nova vlaganja ter s tem povezano rast kmetijske panoge, ki sledi smeri in trendom pridelave, predelave, pakiranja in prodaje hrane v 21. stoletju.

 

LP, Blaž