Lasersko zatiranje škodljivcev v rastlinjakih

Eden od izzivov gojenja rastlin v rastlinjakih je tudi zatiranje škodljivcev (različnih insektov) brez negativnih posledic za pridelek ali okolje. Naravni sovražniki so del rešitve, vendar včasih ne zadostujejo. Raziskovalci iz WUR-a raziskujejo novo metodo oz. dodatni instrument za boj proti insektom v zavarovanih prostorih. Uporaba laserske tehnologije v rastlinjakih sicer v tem trenutku (še) zveni zelo futuristično, vendar bo to tehnologijo kmalu mogoče zelo dobro uporabiti tudi v praksi.

Ta namenski agro-laser oddaja svetlobo v trikotni obliki in uničuje insekte na izpostavljenem območju. Lasersko “svetlobno steno” je mogoče implementirati tudi v prezračevalni sistem polzaprtega rastlinjaka kot preventivni ukrep ali uporabiti za aktivno skeniranje rastlin za namene zatiranja škodljivcev. Ta laserski spekter sicer za človeka znotraj nekaj metrov ni nevaren. Trenutni poudarek testiranja nove (laserske) tehnologije zatiranja insektov se izvaja na tripsih in listnih ušeh, ki jih je mogoče ubiti, tudi če se nahajajo pod listom in to na nedestruktiven način za rastlino.

Laserski sistem je mogoče nastaviti za zatiranje različnih insektov, naravni sovražniki v rastlinjaku pa pri tem ostanejo nepoškodovani (varni). Trenutno laser deluje tako, da loči velikost insektov in »eliminira« tiste, ki so znotraj določene nastavljene velikosti. V prihodnje bo detekcija insektov še boljša in bo insekte prepoznaval tudi po obliki in drugih karakteristikah. Tovrstna tehnologija zatiranja insektov lahko deluje kot del integrirane strategije zatiranja škodljivcev v rastlinjakih, saj je lahko dodatek k že obstoječim metodam zatiranja škodljivcev. Na ta način bo lasersko zatiranje insektov prispevalo k bolj trajnostnemu zatiranju škodljivcev v zavarovanih prostorih (rastlinjakih). Že sedaj pa se vidijo možnosti uporabe tovrstne tehnologije tudi na prostem (kot radar, ki zazna/prepozna škodljivca, specifičen laserski žarek pa potem tega identificiranega škodljivca uniči).

Raziskava, ki je bila objavljena v znanstvenem poročilu Scientific Reports leta 2021 pod naslovom Sustainable laser-based technology for insect pest control, se osredotoča na uporabo laserske tehnologije kot obetavno alternativo kemičnim pesticidom za nadzor škodljivcev v kmetijstvu. Avtorji so preučevali učinkovitost laserskega sevanja pri uničevanju dveh vrst uši. Raziskava kaže, da je obsevanje z laserjem v zgodnji fazi razvoja škodljivcev (eno dnevne nimfe) ključnega pomena za zmanjšanje smrtonosnega odmerka sevanja brez vpliva na rast in zdravje rastlin. Ugotovili so, da je laser večinoma smrtonosen, lahko pa povzroči tudi zastoj rasti škodljivcev in zmanjšanje plodnosti preživelih. Ocenjeni stroški energije in neškodljiv učinek laserskega obsevanja na gostiteljske rastline kažejo, da je ta fizikalno temelječa strategija obetavna alternativa kemičnim pesticidom. Raziskava tako predstavlja pomemben korak k zmanjšanju uporabe pesticidov in ponuja novo strategijo za trajnostno upravljanje škodljivcev v kmetijstvu.

Japonski raziskovalci prav tako razvijajo laser, ki brez uporabe kemikalij uničuje kmetijske škodljivce, s ciljem uvedbe tehnologije do leta 2025. Sistem, uporablja umetno inteligenco za napovedovanje letalnih poti insektov in jih nato z laserjem natančno cilja in uničuje.

Sklepam, da bo v prihodnosti uporaba laserske tehnologije za nadzor škodljivcev v kmetijstvu verjetno postala pomembnejša. Laserska tehnologija omogoča specifično usmerjeno delovanje, ki ne škodi rastlinam ali koristnim insektom, kar predstavlja ključni korak k trajnostnemu upravljanju škodljivcev, predvsem v zavarovanih prostorih. Z nadaljnjim razvojem in integracijo te tehnologije v integrirane strategije zatiranja škodljivcev bi lasersko uničevanje insektov lahko igralo pomembno vlogo pri zmanjševanju uporabe pesticidov in spodbujanju trajnostnega kmetijstva. Raziskave kažejo, da je ključnega pomena zgodnje odkrivanje in ciljano zatiranje škodljivcev, kar lahko dosežemo z natančno in učinkovito lasersko tehnologijo, ki omogoča zmanjšanje potrebne energije in minimizacijo negativnih vplivov na okolje. V prihodnosti lahko pričakujemo nadaljnji razvoj te tehnologije, ki bo vključeval boljše razumevanje mehanizmov delovanja, izboljšanje učinkovitosti, zmanjšanje stroškov in razširitev uporabe na različne vrste škodljivcev in kmetijske pogoje. S tem bo lasersko uničevanje insektov postalo ključno orodje v boju proti škodljivcem v kmetijstvu, ki podpira cilje trajnostnega razvoja in varovanja biodiverzitete.

 

Lp, Blaž