Fosarium (mikotoksini) – video ponazoritev

Številne fitopatogene glive rodu Fusarium, ki povzročajo plesnivost klasov žit in koruznih storžev, je sposobnih v okuženih zrnih akumulirati številne mikotoksine. Žita prvenstveno okužujejo vrste Fusarium graminearum, F. culmorum, F. poae, F. avenaceum in Microdochium nivale, medtem ko koruzo okužijo predvsem F. graminearum, F. moniliforme, F. proliferatum in F. subglutinans (Popovski in sod. 2012).

fuzarija

Kot je znano ima skupina bolezni Fuzarioze klasa največji vpliv na količino in kakovost pridelane pšenice. Sekundarni metaboliti gliv fuzarioz (mikotoksini) negativno vplivajo tako na zdravje ljudi kot tudi na živali. V najpogostejših primerih do okužbe klasa pride od začetka klasenja do konca cvetenja, medtem ko najmočnejše okužbe opažamo v času intezivnega cvetenja. Na začetku razvoja gliv, cvetni prah na prašnikih služi kot vir hrane. Optimalni čas preprečevanja okužb s tovrstnimi gliv je od začetka klasenja do konca cvetenja.

Tovrstne (Fosarium) glive pridelovalcem povzročajo veliko problemov in izpad dohodka zaradi nižjega pridelka, ki ga je skoraj nemogoče prodati. V spodnjem videu je nadzorno razloženo kako se tovrstna gliva širi in kako to glivično bolezen bolje prepoznati in obvladovati. V videu so Fosarium glive predstavljene na zelo slikovit način in jih prikazujejo kot male pošasti, ki napadajo žita. Na kratko so prikazani tudi vzroki in simptomi kar iz prakse.

httpss://www.youtube.com/watch?v=HE1WwOFDLUU

Vir: KILK

LP, Blaž