Električno zatiranje plevela

Različni koncepti električnega zatiranja plevelov obstajajo že dolgo, a je tovrstno zatiranje plevelov postalo v zadnjem času popularno šele sedaj. Uvedba električnega zatiranja plevelov je postala aktualna predvsem zaradi »zaskrbljenosti« glede herbicidov.

Električna metoda zatiranja plevelov je tehnika, pri kateri se uporablja električna energija za uničevanje plevelnih rastlin. Ta metoda temelji na prenašanju električnega toka skozi plevelne rastline, kar povzroči segrevanje in uničenje celic ter struktur rastlin. Pri električni metodi se električni tok usmeri neposredno v rastlinske liste ali korenine. Električni tok povzroči segrevanje tkiv rastlin, kar vodi v poškodbe in uničenje rastlin. Ta metoda je lahko še posebej koristna v ekološkem kmetijstvu in drugih okoljsko ozaveščenih pristopih k kmetijstvu, kjer se želi zmanjšati uporabo herbicidov.

Električno zatiranje plevela je prijaznejše do okolja, boljše za tla in omogoča zmanjšanje uporabe herbicidov. Podjetje RootWave je že prej razvilo ročno napravo za električno zatiranje plevela, sedaj pa je na voljo kmetijski priključek, s katerim zatiramo plevele v vrstnem prostoru predvsem v sadjarstvu in vinogradništvu.

Električna metoda zatiranja plevelov ima prednosti pred herbicidi, predvsem v tem, da z njeno uporabo v tleh ni kemičnih ostankov. V primerjavi z mehanskim odstranjevanjem plevela (okopavanjem) pa je prednost predvsem v tem, da električna metoda ne spreminja strukture in rodovitnosti tal. Metoda električnega zatiranja plevelov omogoča tudi obdelavo v različnih vremenskih razmerah, kar je pri uporabi herbicidov omejeno. Seveda pa ima električno zatiranje plevelov tudi svoja tveganja, kot so možnosti povzročanja požarov in nevarnost električnega udara. Podjetje RootWave te težave rešuje z uporabo visokih frekvenc, kar zmanjšuje nevarnosti za operaterje in druge ljudi v okolici.

 

Vir: KLIK

LP; Blaž