DogBot – vmesna faza robotizacije kmetijstva

Sezona 2018 je najbolj (v naših krajih) pokazala, kako pomembno je zavedanje o delovni sili v kmetijstvu. O problemu manjka delovne sile za opravljanje klasičnih kmetijskih opravil, kot so obiranje in trganje kmetijskih pridelkov v sadjarskem, vinogradniškem in zelenjadarskem sektorju opozarjam že dolgo. Ker je vedno težje dobiti ljudi, ki so pripravljeni opravljati tovrstna dela, se v razvitih državah z višjim standardom že nekaj let zmanjšuje proizvodnja (nekaj kmetij je zaradi tega celo propadlo). Po drugi strani pa se ta ista proizvodnja seli oz. povečuje v nerazvitem delu sveta, kjer ni problem dobiti delovno silo za takšna opravila. Problem proizvodne migracije je predvsem vprašljiva kakovost tovrstno pridelane hrane in seveda transport ter z njim povezana kakovost in okoljski vpliv.

Kdor bere moje bloge, ali pa me pozna, ve, da za tovrstne probleme vidim rešitev v robotizaciji delnih ali celotnih kmetijskih opravil. Podjetje React Robotics vidi rešitev v t. i. DogBot-ih.

DogBot-i so namenjeni predvsem prenosu tovora med obiranjem in bi naj na tak način zmanjšali potrebo po delovni sili za cca 20 %. Tovrstni boti lahko naložen tovor (polni zabojčki) nese do prikolice ali pa kar v bližjo hladilnico. Prednost tega bota je predvsem to, da razbremeni delavce pri prenosu težjega tovora in da lahko hodi čez vrste (in med tem ne pohodi npr. jagod). DogBot je primerne višine, da lahko svoje delo opravlja tudi v tunelski proizvodnji, kjer je glavni problem, da si s traktorji ne moremo veliko pomagati. Ker popolnoma robotiziranih strojev za določene sadne vrste ali zelenjavo še nekaj časa ne bo, so tovrstni boti zanimiva medstopnja k popolni robotizaciji pobiranja določenih sadnih vrst in zelenjave. Osebno te DogBot-e vidim tudi v prihodnosti kot dobre pripomočke na kmetijskih površinah ali v rastlinjakih, saj jih bo možno zelo dobro implementirati v določene segmente delovnih procesov.

DogBot nima koles in posnema hojo štirinožcev, kar mu omogoča lažjo gibanje predvsem po zunanjih površinah, stopnicah, robnikih in podobnih neravnih terenih. V podjetju React Robotics v tem trenutku še nimajo razvite različice za prosto prodajo, saj je njihov prototip še v testni fazi. Cena končnega robota še tudi ni znana, so pa v podjetju omenili, da bo glede na podobne že razvite bote (od 250.000–500.000 €) cenejši vsaj za 10-krat. DogBot ima v tem trenutku nosilnost 20 kg, kar je zadosti za jagodičevje ne pa tudi za pomoč pri obiranju jabolk. Z njim si lahko pomagamo tudi pri prenosu različne opreme (orodja, senzorji) na polje. Vsekakor tovrstni boti predstavljajo potencial v prihodnosti sodobnega kmetijstva.

Na spodnjem videu si lahko ogledate, kaj v testnih razmerah zmore »DogBot« podjetja BostonDynamics.

 

LP, Blaž

Vir: KLIK