Dobra kmetijska praksa – sadjarstvo in zelenjadarstvo

Varnost hrane se začne na kmetiji. Oglejte si najnovejši priročnik za vzpostavljanje dobre kmetijske prakse za sadje in zelenjavo. Publikacija, ki je dostopna na TEJ povezavi, podpira, da države, ki dobre kmetijske prakse še nimajo vzpostavljene, le-to uredijo, predvsem v smislu uvedbe različnih standardov, postopkov certificiranja in akreditacije. S tem si bodo lažje omogočile regionalno in svetovno trgovino.

LP, Blaž