Biološko zatiranje plevela s pomočjo mravelj

Mednarodna skupina raziskovalcev meni, da bi lahko mravlje (ANG.: harvester antMessor barbarusL) bile kmetom v pomoč pri zmanjševanju plevelnih vrst na njihovih njivah. Kmetje bi na tak način privarčevali z vodo, gorivom in obenem izboljšali kakovost tal. Obdelava tal bi seveda morala biti minimalna, v kolikor želimo, da bi se populacij mravljelj na njivi ohranjala.

Ta specifična vrsta mravelj bi naj bila sledeč po objavljenem članku podoktorske študentke Barbare Baraibar Padro zmožna eliminirati velike količine plevelnega semena z njiv. Raziskava narejena v Španiji je pokazala, da so neobdelana polja imela več mravljišč, kar je pripomoglo k temu, da je na teh poljih vzklilo manj plevela. Mravlje bi naj pozitivno vplivale tudi na zmanjševanje na herbicid odpornega plevela – Toga ljuljka (Lolium rigidum).

Vsekakor zanimiva raziskava, ki nakazuje trend drugačnega kmetijstva, ki se ga bomo posluževali v prihodnosti. Prav tako pa je raziskava dokaz, da se še vedno učimo in da je potrebno za napredek kmetijstva gledati širše, interdisciplinarno in vedeti, da je kmetijska panoga živa in zelo povezana panoga z dejavnik, na katere najmanj pomislimo.

 

 

Vir: KLIK in direkten LINK do članka

LP, Blaž