Ali izboljšana tehnologija namakanja res varčuje z vodo?

Netrajnostna uporaba vode (prekomerna uporaba vode, sezonski upadi pretočnosti ali celo osušenost vodotokov, izginjajoča jezera in mokrišča) so težava, ki pestijo ves svet. Še posebej pa zgoraj navedeno velja za regijo NENA (The Near East and North Africa). FAO publikacija ugotavlja, da je narejenih premalo uporabnih študij in raziskav, ki bi prikazovale različne vplive najsodobnejših namakalnih sistemov.

Rešitev zgoraj navedenih težav je v bistvu zelo preprosta: porabiti moramo manj vode, že uporabljeno odpadno vodo je potrebno ponovno uporabiti in na vse vrste voda (deževnica, podtalnica, jezera, reke, potoki …) je potrebno gledati z vidika trajnostne rabe in jo uporabiti v najbolj produktivnih procesih (da zmanjšamo uporabo).

V zaključku publikacije avtorji ugotavljajo, da obnovitev ravnovesja med trajnostno oskrbo in porabo vode zahteva kvaliteten fizični nadzor nad vodnimi viri s strani vlade, odgovornega ministrstva ali drugih javnih agencij, ki sledijo ukrepom za zmanjšanje dodeljevanja vodnih pravic (dovoljenj). Le državno dodeljene in nadzorovane kvote (vodna dovoljenja) omogočajo razvoj hi-tech namakalnih sistemov, le-ti pa omogočajo trajnostno rabo vode za namakanje kmetijskih površin.

LINK DO PUBLIKACIJE

Viri: KLIK1, KLIK2, KLIK3 in KLIK4

LP, Blaž